Depressie

Recensie - © Cees van der Boom | © Bewerking: Remko van Rijthoven ~ Vormzinnig
Recensie - © Cees van der Boom | © Bewerking: Remko van Rijthoven ~ Vormzinnig

Fabian Ruijgrok

 

"Depressie"

 

Van overleven naar leven

 

Inhoud

 

De cover bevat een indringend portret van de auteur. ‘Depressie’ omvat Voor hen {p 3}; Inhoudsopgave {p 4}; Voorwoord {p 5}; Deel 1 : Depressie {p 8}; Deel 2 : Verandering {p 95}; Deel 3 : Transformatie {p 141}; Stel je eens voor {p 173}; Nawoord {p 175} en Aan de slag {p 177}.

 

Voor hen

 

‘Voor hen die worstelen met depressie …; die de wanhoop nabij zijn …; die zich te sterk hebben gehouden … en voor de vakmensen uit de praktijk.’ Voor hen schreef hij dit boek {p 3}.

 

“Je bent niet je depressie, je bent veel meer dan dat!”

 

Voorwoord

 

Fabian vraagt zich af wat er gebeurt als we erkennen dat depressie een betekenis heeft en dat het een nieuw begin is naar een gelukkiger leven? {p 5}.

 

Hij beschrijft de constante strijd om te overleven; een dagelijks gevecht met zijn donkere gedachten, gevoelens en zijn kijk op de wereld. Wat hij wil voorkómen is dat hij iemand tot last is en hij wil iedereen gelukkig houden. Dat gaat ten koste van hemzelf en hij vergeet daardoor de bron in zichzelf, wie hij in essentie is …

 

Voor veel mensen { misschien wel steeds meer en in toenemende mate} heerst er nog steeds een taboe op depressie en grote schaamte met alle gevolgen van dien. Er zijn veel mensen die daarmee worstelen.

 

In zijn boek vertelt hij zijn persoonlijk levensverhaal en zijn omgang met depressie. Doel van zijn boek is dat hij een steentje wil bijdragen aan nog meer openheid en zichtbaarheid.

 

Deel 1 : Depressie

 

Fabian vertelt over het veilige gevoel in de baarmoeder, samen met zijn tweelingzus. Zij voelt veilig en vertrouwd maar dat gevoel wordt ruw verstoord door haar geboorte. Dat is de 1e ‘scheiding’ en onzekerheid na de geboorte. Hij is erg afhankelijk van zijn moeder en vindt veel steun bij haar en zijn tweelingzus.

 

Vervolgens vertelt hij over zijn schooljeugd en zijn liefde voor alles wat leeft. Hij spaart en deelt veel, zoals flippo’s en voetbalplaatjes. Hij is een kei in knikkeren maar dat wordt een groepje van drie jongens te veel en zij besluiten hem elkaar te slaan en zijn knikkers af te pakken. Als hij thuiskomt ziet zijn moeder dat direct en zijn zus en broer gaan - met hem - ‘verhaal’ halen.

 

Op de basisschool wordt hij voor de 2e keer ‘gescheiden’ van zijn tweelingzus, omdat de leraren vinden dat hij te veel op haar steunt en ze {te} onafscheidelijk zijn.

 

Tussen zijn 8e en 12e jaar merkt hij steeds meer spanningen op tussen zijn moeder en vader. Om de lieve vrede te bewaren speelt hij de clown. Toch besluit zijn moeder om te gaan scheiden. Zijn veilige haven valt dan weg en zijn wereld stort als 12-jarige in.

 

Hij krijgt dan een onvoorwaardelijke vriendschap met André. Zijn tweelingzus besluit dan om bij haar vader te gaan wonen. Een 3e ‘scheiding’ en een extra klap voor hem. Tijd voor hem om in een fictieve ‘bubbel’ te leven en iedereen gelukkig te maken waarbij hij zichzelf compleet opoffert. Zijn moeder ziet dat en schakelt een jeugdpsycholoog in.

 

Van de scheiding tussen zijn moeder en vader worden alle kinderen de dupe en hij besluit dan om op z’n 14e bij zijn vader te wonen. Hij neemt allerlei zorgrollen op zich en besluit op zijn 16e weer te gaan wonen bij zijn moeder.

 

Als puber wil hij ‘er bij’ horen maar er zijn {te} veel onzekerheden. Zijn moeder is bang voor schizofrenie (heeft haar broer ook) en ook depressiviteit komt veel in de familie voor.

 

Met taekwondo zoekt hij - bijna wanhopig - de steun en aandacht van zijn vader. Dat maakt dat hij een enorme druk voelt om te presteren. Hoewel hij zich gezien voelt en de aandacht van zijn vader krijgt, verliest hij door zijn zenuwen en gebrek aan zelfvertrouwen meerdere wedstrijden. Hij voelt dan dat hij ‘faalt.’

 

Samen met André gaat hij naar MAVO/HAVO en in 2001 haalt hij zijn MAVO-diploma. Dan scheiden de wegen, want André gaat dierverzorging doen en hij SPW-4 want hij wil in de zorg werken. De vriendschap tussen hen is echter voor het leven! {Verder lees je alleen globaal over die vriendschap}.

 

Op zijn 16e ontmoet hij een meisje op de school van André met wie hij het goed kan vinden. Hij is stapelverliefd maar er zijn ook zorgen, want zij is gelovig en hij niet. Toch zien haar ouders dat hij van ‘goede wil’ is en hij wordt liefdevol opgenomen in hun gezin.

 

Tijdens zijn SPW-colleges gaat het op school heel goed maar voelt hij steeds meer druk en ervaart dat hij dat hij op z’n tenen loopt. Hij wil dan ‘rust’ in zijn hoofd en er gaan allerlei suïcidale gedachten door zijn hoofd. Het voelt als een ondraaglijke last en hij heeft veel last van stemmingswisselingen …

 

Op 2e Kerstdag 2003 - als hij samen met zijn vriendin op bed tv ligt te kijken en hij zijn broer en zussen hoort arriveren - gaat de beerput open. Al zijn opgekropte, intense verdriet komt er uit en hij kan het niet meer binnenhouden. Ze omhelst hem liefdevol en laat hem helemaal gaan …

 

‘Het wordt me allemaal te veel

en ik weet niet hoe ik verder moet …’ {p 21}

 

Met deze aanzet in deze recensie hoop ik je nieuwsgierigheid te prikkelen en je belangstelling aan te wakkeren. Daarom kies ik er bewust voor om verder niets van de inhoud prijs te geven. Ik nodig je uit …

 

Mijn conclusie

 

‘Depressie’ geeft een indringende kijk op het leven van Fabian en alles wat hij meemaakt(e). Het is prettig geschreven en leest snel weg terwijl de inhoud soms heftig en voor vele mensen met depressie (en hun naasten) herkenbaar is.

 

Kritische kanttekening: Zowel in zijn voorwoord als op de achterflap schrijft Fabian dat zijn persoonlijke en indringende levensverhaal bestemd is als inspiratiebron voor mensen die worstelen met depressie, voor hun naasten en voor professionals die werken in de GGZ. Dat is voor hem - blijkbaar - een duidelijke keuze.

 

Die mening deel ik niet … Ik ben van mening dat hij daarmee zijn boek aanzienlijk te kort doet. In mijn opinie is de doelgroep aanzienlijk gróter. Ik zie zijn levensverhaal ook bestemd voor coaches (immers : in deel 2 beschrijft hij Coach Jannie, die de kunst van het dóórvragen beheerst); psychologen; psychotherapeuten; professionals van de SEH (‘weet je wel wat je ons aandoet’); … die - al dan niet therapeutisch - hun levenspad kruisen met mensen met depressie. Een aanrader!

 

In zijn persoonlijk verhaal beschrijft Fabian ook veel over medicatie en aanpassingen daarvan. Blijkbaar vindt hij dat belangrijk en doet hij dat bewust voor de volledigheid en voor de professionals, maar dat had hij - wat mij betreft - mogen weglaten.

 

Hij geeft veel persoonlijke info over (behandel)doel en resultaten die met ups-and-downs tot hem komen.

 

Ik sluit af met twee van zijn quotes:

 

‘Blijf in contact met wat er in je omgaat’ {p 85}.

 

‘Ik ben niet mijn depressie:

ik voel me depressief óf ik gedraag me depressief’{p 112}.

 

Voor mij zijn dit de twee belangrijkste inzichten die hij de lezer wil meegeven.

 

Als je zelf kampt met depressie roep ik je op om hulp te zoeken. Dit boek geeft ongetwijfeld herkenning en inzichten maar je kunt dit niet alleen oplossen. Zoek hulp! Als je je niet gehoord voelt: blijf aan de bel trekken. Fabian geeft meerdere voorbeelden dat dit soms -  jammer genoeg - noodzakelijk was.

 

Voor alle professionals {en dus in mijn opinie aanzienlijk breder dan hij zelf aangeeft}: zijn verhaal stemt tot nadenken en inspireert je - hopelijk - om een empathisch en luisterend oor te bieden.

 

In mijn opinie draagt ‘Depressie’ bij aan de (groeiende noodzakelijke) bewustwording rondom depressie. In meerdere opzichten …

 

Waardering: 5 uit 5.

 

Van Harte Aanbevolen!

 

Zelf lezen?

 

Depressie

“Van overleven naar leven”

Fabian Ruijgrok

ISBN: 978 90 830 4011 0 - 1e druk 2020

Uitgegeven door Perfect Verwoord

 

 

© Cees van der Boom 

 

Trotse pa van Joanne, Sietske & Irene

 

Geregistreerd- (RAD) & Gecertificeerd Arbeidsdeskundige (CERT-AD) | Life-coach voor mensen met kanker | MCI Mastercoach | Re-integratiedeskundige | NOLOC erkend Loopbaanprofessional | NOBCO erkend Coach | Storyteller | Spreker | Recensent | Jobcoach | Reiki Master

 

Bewerking cover: Remko van Rijthoven ~ Vormzinnig