“Drama op drama …”

* Tip vooraf: je kunt deze story als heftig ervaren! *

Als ik een groep uitzendkrachten verwelkom, valt hij mij direct op. Bijna iedereen is gespannen enthousiast om wat komen gaat en hoe het werk er daadwerkelijk uitziet …

Iedereen stelt zich kort voor. Dat doet hij ook. Hij valt mij op omdat zijn ogen niet meelachen als hij vertelt. Ze staan dof; een blik die ik vaak zag …

Lees meer