Terugkeer naar Liefde

Recensie - © Cees van der Boom
Recensie - © Cees van der Boom

Marianne Williamson

 

“Terugkeer naar Liefde” 

 

Leven met de principes van Een cursus in wonderen

 

Introductie

 

“Terugkeer naar liefde” is sinds 1992 onafgebroken populair, dankzij bijvoorbeeld Oprah Winfrey. Reden voor een herziene uitgave in 2012. Uitgeverij AnkhHermes geeft in 2018 de 11e herziene Nederlandse versie vorm {2018}.

 

Indeling en opzet van het boek

 

Het boek bestaat uit haar dankwoord, voorwoord en inleiding. Daarna neemt Marianne je mee in De Principes {Deel 1} en De Toepassing {Deel 2}.

 

Haar excentrieke vader neemt haar als 13-jarige mee naar Saigon zodat zij met eigen ogen de kogelgaten kan zien. Haar grootvader is erg gelovig en zij gaat vaak met hem mee naar de synagoge. Op de middelbare school krijgt ze haar eerste filosofielessen waarbij haar als kind onschuldige geloof in aanvaring komt met de pseudo-intellectuele houding van de 2e jaarsstudent: “Ik wilde alles wat klonk als een fantastisch avontuur onderzoeken en meestal deed ik dat ook” {p 14}.

 

Ze holt van de ene in de andere relatie, van de ene baan naar de andere en gunt zich nauwelijks tijd om na te denken over haar situatie. Ze zinkt steeds dieper in neurotische patronen en zoekt troost in eten, drugs en mensen; in alles wat ze maar vinden kan om toch vooral niet over zichzelf te hoeven nadenken. Als ze halverwege de twintig is, zit ze psychisch totaal aan de grond ...

 

Op een dag in 1977 ziet zij in New York een stel blauwe boeken met gouden letters en ze opent het boek bij de Inleiding en leest:

 

‘Dit is een cursus in wonderen. Het is een verplichte Cursus. Alleen de tijd

waarop je hem doet staat jou vrij. Vrije wil betekent niet dat jij het leerplan

kunt vaststellen. Het betekent alleen dat je kunt kiezen wat je op een gegeven

moment wilt doen. De Cursus beoogt niet de betekenis van liefde te onderwijzen,

want dat gaat wat onderwezen kan worden te boven. Hij beoogt echter wel de

blokkades weg te nemen voor het bewustzijn van de aanwezigheid van liefde,

die jouw natuurlijk erfgoed is.’ {p15}

 

De tekst intrigeert haar - al klinkt het haar wat arrogant toe - en als ze ziet dat er veel christelijke terminologie wordt gehanteerd, werkt dat haar behoorlijk op de zenuwen. Na een jaar is ze zo depressief en pakt zij het boek weer op waarbij die terminologie haar niet eens meer opvalt. Ze krijgt antwoorden op vragen die zij als onbeantwoordbaar beschouwde en ze is diep geïntrigeerd van de spirituele psychologie die gebruikt wordt om God te beschrijven.

 

De Cursus is een spirituele en psychotherapeutische zelfstudie in drie delen en stelt universele spirituele thema’s aan de orde. Voor Marianne betekent dit een doorbraak op intellectueel, emotioneel en psychisch gebied en bevrijdt de Cursus haar van veel emotionele pijn.

 

Waarom dan dit boek als de Cursus al zoveel antwoorden geeft? Dat triggert mij en levert ook een worsteling op: Ik pak het op, lees wat en leg het weer weg, enz. Wat heb ik te leren?

 

Marianne schrijft dan dat Terugkeer naar Liefde gebaseerd is op de kennis die zij opdeed uit de Cursus. In dit boek behandelt zij een aantal basisprincipes zoals zij die begrijpt en hoe ze van toepassing zijn op de problemen die zich dagelijks aandienen. Terugkeer naar Liefde gaat over het beoefenen van liefde en is bedoeld als gids voor de wonderbaarlijke toepassing van liefde: een enorme kracht, dé remedie, hét Antwoord.

 

In de inleiding schrijft zij dat wij zijn geboren met de neiging om onze aandacht op liefde te richten en dat we creatief en fantasierijk zijn en hoe we gebruik maken van onze verbeelding. Op enig moment verdwijnt dat en dat komt omdat wij leren om onze aandacht te richten op angst in plaats van liefde. Liefde is aangeboren, angst leren we aan {p 19} … Liefde bevindt zich in ons. Ze kan niet vernietigd worden, maar wel verborgen zijn zoals ze verbeeldt in De nevelen van Avalon en de mist {p 21}.

 

De Principes {deel 1}

 

De hel

 

Veel mensen zijn nooit volwassen geworden en het probleem is dat ze doodsbang zijn {p 25}. Veel mensen weten dat ze alles hebben wat ze nodig hebben maar op bepaalde gebieden voelen ze zich verlamd … Ze voelen een onbestemde angst {p 25} en hebben een hekel aan zichzelf. Het is een vicieuze cirkel {p 26}.

 

Veel mensen maken dit mee. Bij haar volgt een zenuwinzinking en juist dàt zorgt ervoor dat zij een spirituele transformatie ondergaat … Ze wordt er heel nederig door … alsof ze een paranormale chirurgische ingreep ondergaat en ze voelt dat ze een ander mens wordt {p 31}.

 

God

 

‘Er zijn momenten in mijn leven waarop het voelt alsof mijn verdriet mij overweldigt.’ De Cursus leert haar ‘de verandering waar we werkelijk naar op zoek zijn is een verandering in ons hoofd.’ De veranderingen blijven en wat wél kan veranderen is hoe we naar die ervaringen kijken! Die omslag in de waarneming is de betekenis van wonderen {p 33}. Als we in overeenstemming met God denken, leiden we een vredig leven. Een keuze die we elke dag kunnen maken … Een verandering in ons denken over het leven brengt een verandering teweeg hoe we het leven ervaren want in je binnenste staat een altaar van God dat je ontheiligt door angstige gedachten {p 39}.

 

Jij

 

Liefde is onveranderlijk en daarom ben jij dat ook {p 41}. Als we bang zijn kunnen we niet goed leren. Angst vervormd ons. Angst blokkeert ons en maakt ons neurotisch {p 45}. De Cursus noemt dat hele netwerk van angstige overtuigingen het ego. De oude Grieken gebruikten die term ter aanduiding van een klein, afgescheiden zelf en een manier om onze kracht tegen onszelf te richten. Het ego leert ons om egoïstisch, hebzuchtig, oordelend en bekrompen te denken. Maar vergeet niet, zegt Marianne, dat we één zijn: wat we anderen geven, geven we aan onszelf {p 47}.

 

De macht van de denkgeest is op zich neutraal; het is een vermogen dat wij krijgen van God, maar geen enkele gedachte is zonder betekenis. Het woord ‘zonde’ betekent ‘liefdeloos waarnemen.’ De Heilige Geest is het antwoord van God op het ego {p 48}.

 

Het doel van het leven is het streven naar perfectie. Iedere situatie waarin we op tilt slaan, is een situatie waarin we kunnen leren onvoorwaardelijk lief te hebben {p 50} en onze spirituele weg is de reis van ons leven. Iedereen is op een spirituele weg, al beseffen de meesten dat niet {p 51}. Ze geeft ook aan dat de Cursus onze weerstanden begrijpt maar er niet aan tegemoet komt. Het is hoog tijd voor een revolutionair nieuwe interpretatie van de christelijke filosofieën {p 55}. Maakt de prins in het sprookje jou wakker met zijn liefde? Zij staan metafoor voor de relatie tussen het ego (bv. Sneeuwwitje) en het goddelijk bewustzijn: de liefde in ons sterft niet maar valt voor lange tijd in slaap {p 56}.

 

Overgave

 

Zo hebben de meesten geleerd dat we in onze kracht moeten gaan staan. We denken dat dat het gaat om wat we bereikt hebben in plaats van uit onze identiteit {p 59}; we leerden onze mannelijke kracht dat we groot en sterk moesten zijn, maar wanneer dat niet wordt getemperd door de vrouwelijke kracht zijn wij hardvochtig en hebben wij een vechtersmentaliteit {p 60}.

 

Wonderen

 

Als we onszelf beschouwen als fantastische wezens die oneindig veel liefde en kracht kunnen geven, zijn wij ook geneigd om ons op die manier te gedragen en de energie die we uitstralen weerspiegelt de staat van ons bewustzijn; als we onze angst loslaten worden wij een instrument van God; een wonderdoener die niet uit is op persoonlijk gewin {p 69}. Als we echt eerlijk zijn, is ons probleem niet dat zich geen kansen op succes hebben voorgedaan; maar dat we die vaak niet benutten {p 78}. We hebben eigenlijk maar één probleem: we verloochenen de liefde en we dienen die weer te laten stromen want dat is de enige oplossing. Liefde heelt alles en de wonderbaarlijke kracht van pure liefde helpt ons om ons verleden los te laten en een nieuwe start te maken {p 83}.

 

De Toepassing {deel 2}

 

Relaties

 

De Cursus in wonderen gaat er prat op dat het een praktische cursus is: het verwezenlijken van innerlijke vrede. Vergeven is de sleutel daartoe; een techniek die onze gedachten transformeert van angst naar liefde {p 88}, want: wil je liever gelijk hebben of gelukkig zijn? {p 90}.

 

In Ophouden met Oordelen vertelt de Cursus ons dat het lijkt alsof we iemand een zwaard boven het hoofd houden als we overwegen om hem aan te vallen. Híj wordt niet aangevallen; wij wel! Aangezien alle gedachten gedachten over onszelf zijn, is oordelen over iemand oordelen over onszelf. We kunnen vergissingen begaan en dat doen we ook; God wil ons helen, dát is zijn houding tegenover onze vergissingen {p 93} want de Heilige Geest legt altijd de nadruk op wat iemand goed heeft gedaan {p 95}.

 

Het is niet altijd gemakkelijk om voor liefde te blijven kiezen. Het ego verzet zich enorm tegen het opgeven van de angstige manier waarop wij reageren {p 96}. Wij lijden geen pijn omdat een ander ons geen liefde geeft; in werkelijkheid liet iemand zijn liefde niet stromen en dat verleidde ons om hetzelfde te doen. Wat nodig is, is een omslag in ons denken: de bereidheid om onze liefde onder alle omstandigheden te laten stromen {p 97}.

 

De relatie is een werkplaats van de Heilige Geest: hij brengt die mensen samen die de kans op gezamenlijke groei maximaliseren. Hij bepaalt welke mensen op een gegeven moment het meest van elkaar kunnen leren en wijst ze elkaar toe {p 100}. Er zijn dan drie leerniveaus: 1 een vluchtige ontmoeting; 2 een relatie van langere duur, waarin twee mensen een tijdlang nogal een intense onderwijs-leersituatie aangaan en dan ‘schijnbaar’ uit elkaar gaan en 3. een relatie die het hele leven standhoudt wanneer zij eenmaal is aangegaan; een niveau waarbij een uitgezochte leerpartner gegeven wordt die onbeperkte leerkansen beidt { p 100}.

 

Problemen in relaties zijn meestal het gevolg van de verwachtingen die we koesteren {p 110} maar in een heilige relatie zijn we er niet op uit om de ander te veranderen maar om in te zien hoe mooi die ander eigenlijk al is. Als we pijn lijden binnen een relatie, is dat een gevolg van ons onvermogen om de ander te accepteren precies zoals hij is {p 111}. Lees daarvoor ook het beeld van een roos met een lange steel {p 114}.

 

De wonderbaarlijke kracht van liefde schept de omstandigheden waarin mensen zo kunnen groeien dat zij hun mogelijkheden optimaal benutten {p 119}. We worden samengebracht om echt aan onszelf te werken. Dat kan pas, wanneer we helemaal eerlijk zijn en toch zijn we bang … {p 120}. Als we echt aan onszelf werken, beseffen we eerder wanneer we iets doen wat ons geluk ondermijnt {p 123}.

 

We moeten aan onszelf blijven werken omdat die een kans biedt om onze liefde meer te laten stromen {p 126}. Het doel van spiritueel bezig zijn is je volledige herstel en dat zijn de deuken in je zelfvertrouwen. Je beseft pas werkelijk dat je volmaakt bent als je ernaar verlangt om de perfectie in de ander te zien {p 135}.

 

Al onze relaties moeten helemaal aan elkaar toegewijd zijn. Als we niet langer bij iemand zijn met wie we een verhouding hadden, betekent dat niet dat onze relatie voorbij is. Relaties zijn eeuwig. Een ‘scheiding’ betekent slechts dat er een nieuwe bladzijde is omgeslagen … {p 148}.

 

Wow …

 

Mijn conclusie

 

Langere tijd worstel ik met dit boek. Het verwijst continu naar de Cursus in Wonderen en ik vraag mij steeds opnieuw af waarom Marianne dan dit boek uitgeeft. In eerste instantie zie ik dat niet. De uitgever zegt dat dit boek losstaat van de Cursus. Verwonderd lees ik het boek; leg ik het weg en toch steeds pak ik het weer op …

 

Het boek triggert mij en het zet mij aan tot nadenken, tot terugblikken en tot (zelf)reflectie. Ik ben in verwondering; lerende en zie dat ik veel leerde en tegelijk ook dat ik nog véél te leren heb.

 

Soms kan in het begin iets te snel gaan, waardoor je elkaar niet genoeg tijd geeft om te wennen. Als iemand dan achter je masker kijkt en je heel hard jezelf ziet verbergen omdat het verleden de littekens hebben achter gelaten waardoor je doet zoals je doet, kan dat niet anders dan ‘fout’ gaan wanneer de ander niet weet hoe hij er mee om moet gaan ...

 

De vraag is dan ook: Durf jij achter je littekens te kijken? Ga jij de ‘uitdaging’ aan?

 

Ik ben dankbaar voor deze lessen; voor vele mooie ontmoetingen; voor de mooie, warme en zeer bijzondere relaties in mijn leven! Prachtmensen die mij zo veel leerden, spiegelden en lieten inzien dat ik een mens ben; in de basis goed en tegelijk ook lerend en met fouten en gebreken.

 

Ik ben dankbaar dat ik van jou mag leren: Dank je wel!

 

Ga jij het aan? Laat jij je leiden door je ego en/of door ervaringen uit het verleden? Of durf jij onvoorwaardelijke liefde toe te laten in jouw leven?

 

Waardering: 5 uit 5.

 

Meer dan van Harte Aanbevolen!

 

Zelf lezen?

Terugkeer naar Liefde

Leven met de principes van Een cursus in wonderen

Marianne Williamson

ISBN : 978-90-202-1463-5 11e herziene druk 2018

AnkhHermes

 

© Cees van der Boom

 

Trotse pa van Joanne, Sietske & Irene

 

Geregistreerd- (RAD) & Gecertificeerd Arbeidsdeskundige (CERT-AD) | Life-coach voor mensen met kanker | MCI Mastercoach | Re-integratiedeskundige | NOLOC erkend Loopbaanprofessional | NOBCO erkend Coach | Storyteller | Spreker | Recensent | Jobcoach | Reiki Master

 

Bewerking cover: Remko van Rijthoven ~ Vormzinnig