De Sleutel tot Zelf-Bevrijding

'De Sleutel tot Zelfbevrijding ~ Christiane Beerlandt | Recensie: © Cees van der Boom | © Bewerking: Remko van Rijthoven ~ Vormzinnig
'De Sleutel tot Zelfbevrijding ~ Christiane Beerlandt | Recensie: © Cees van der Boom | © Bewerking: Remko van Rijthoven ~ Vormzinnig

Christiane Beerlandt

 

"De Sleutel tot Zelf-Bevrijding"

 

Levensfilosofie voor een gelukkig en gezond bestaan

 

Christiane schrijft in ‘De Sleutel tot Zelfbevrijding’ een ‘Encyclopedie van de Psychosomatiek’ met daarin ‘Psychologische Kernoorsprong en Kernoplossing van 1300 ziekten een andere verschijnselen.’

 

Indeling

 

Ze neemt je eerst mee in een ‘Belangrijk bericht vooraf’ {p 5}; over ‘Psychosomatiek en Gezondheid’ {p 7}; een ‘Boodschap aan de Lezer’ {p 9} en daarna volgt informatie over ‘De Sleutel tot Zelf-Bevrijding’ {p 11}. Daarna volgt de index.

 

Vervolgens volgt deel 1: ‘De Sleutel tot Leven in Geluk’ {p 17} en deel 2: ‘De Sleutel tot Gezondheid en Genezing {p 127} en uiteindelijk een Alfabetische Index van deel 2 {p 1439}.

 

“Het is noodzakelijk voor de gezondheid van een mens om het verband tussen psyche en lichaam te begrijpen, teneinde alzo tot een fundamentele genezing te komen van geest en lichaam” {p 5}.

 

“… Laat ons, met de voeten op de grond, zonder zweven, het heft in eigen handen nemen en ons bewust worden van de mogelijkheden die elke Mens in zich draagt, om zelf zijn bestaan om te buigen naar iets moois en op deze wijze bij te dragen aan de opbouw van een festijn in de natuur van Moeder Aarde …”{p 9}.

 

Deel 1 : De Sleutel tot Leven in Geluk

 

In ‘Over De Sleutel tot Zelf-Bevrijding’ geeft ze klip en klaar aan dat zij het niet wenselijk acht om dit boek in een ‘vakje’ te stoppen, omdat je dat niet zult lukken.

 

‘Zoekende mensen met een hart en open geest - of ze zich nu klassiek of alternatief noemen -  zullen zich thuis voelen in deze teksten die als hun vrienden willen zijn’{p 11}. ‘Ik ben ervan overtuigd dat, ook al kan dit nu niet {schrijft ze in 2001}, de wetenschappers - via andere wegen - tot eenzelfde bevinding zullen komen als de informatie in dit boek neergeschreven …’

 

‘Om tot wáár geluk te komen doet de mens er goed aan om de ‘richtingaanwijzers van het Leven’ te volgen. Het gaat dan om de signalen die de mens iets duidelijk willen maken. Alles heeft zijn betekenis. Het leven is geen ‘vakjesgebeuren,’ alles is energetisch in beweging {p 19}.

 

Ze beschrijft dan die signalen als Gebeurtenissen; Voedingswaren; Ontmoetingen met dieren; Emotionele, psychische toestanden en Ziekten en andere verschijnselen.

 

In dat laatste noemt ze dan met name: ‘Het lichaam spreekt een taal. Het leren begrijpen van ‘het waarom’ van ziekten en andere psychische of psychosomatische verschijnselen en het geven van fundamentele oplossingen hiervan is één van de belangrijkste bouwstenen van het Huis van Geluk.’

 

‘Elke ziekte is een ‘symptoom’ van iets dat veel dieper ligt; elke ziekte, of het nu om griep of aids gaat, is een ‘signaal’ van het feit dat er op een dieper psycho-emotioneel vlak iets fout loopt (d.w.z. tegen de levensstroom ingaand)” {p 21}.

 

“Leven ‘naar het Leven’ of ‘naar waarheid leven’ houdt in dat we luisteren naar de diepste waarheidsstem in onszelf, naar onze authentieke natuur, naar ons Hart, naar onze échte geaardheid.” Dat vraagt in haar optiek om trouw zijn aan jezelf en aan je pure bronkern.

 

Haar boek “is geschreven met de bedoeling informatie te bieden aan mensen die zichzelf bewust willen verder brengen op weg naar meer vreugde en gezondheid’ {p 27}.

 

“De Zin van het leven … is het Leven zelf: het Leven-in-Liefde, de mens die zijn ‘ik ben’ beleeft in het hoogste geluk om het dan te delen met andere mensen” {p 34}.

 

Recensie: © Cees van der Boom

 

Deel 2 : De Sleutel tot Gezondheid en Genezing

 

Als gezegd bevat deel 2 het allergrootste deel van deze encyclopedie {p 129 ~ 1436}.

 

Bij ziekten staat een korte omschrijving, gevolgd door een Kernoorzaak en een Kernrichting en in veel gevallen een Kernoplossing.

 

Mijn conclusie

 

Allereerst vind ik het noodzakelijk en wenselijk om te melden dat mensen die klachten hebben om altijd een arts te raadplegen en ‘De Sleutel tot Zelf-Bevrijding’ als aanvullend te zien op de reguliere gezondheidszorg.

 

“Het is noodzakelijk voor de gezondheid van een mens om het verband tussen psyche en lichaam te begrijpen, teneinde alzo tot een fundamentele genezing te komen van geest en lichaam.”

 

Door zich ‘af te stemmen’ en ziekten op briefjes te schrijven en daarna tot Kernoorzaken en Kernoplossing te komen, zullen veel mensen afhaken omdat ze dat te wazig en zweverig vinden.

 

Tocht krijg je juist door het lezen van Kernoorzaak en Kernoplossing inzichten waar je - al dan niet - iets mee kunt doen. Christiane heeft een holistische kijk op zaken en dat geeft zij weer in deze encyclopedie. In veel gevallen zijn die verhelderend en geven ze een andere kijk op ziekten.

 

Ik voorzie dat veel lezers deel 1 niet of slechts scannend zullen lezen. Voor deze recensie doe ik dat wel maar mijn aandacht is toch (te) snel afgeleid. Wat mij tegenstaat is het gekozen (té) grote lettertype en het veelvuldig gebruik van HOOFDLETTERS.

 

Het zou voor mij prettiger zijn als de vormgeving en de schrijfwijze van deel 2 terug te zien zou zijn in deel 1. Deel 2 is opgetekend in kolommen en een meer hanteerbaar lettertype en -grootte en dat leest prettiger.  

 

De index vind ik niet op een logische plaats staan. De lezer moet eerst meerdere pagina’s doorbladeren voordat die zichtbaar is.

 

Ik zou ook aandacht willen vragen voor stijl- en spelfouten. Mogelijk komt dit doordat de auteur / de uitgever huisvest in België waardoor ik sterk het vermoeden heb dat dit Belgisch-Nederlands is. Kies dan voor een Vlaamse variant óf een écht Nederlandse versie.

 

In de nieuwsbrief van 2020 lees ik dat er veel vraag is naar een Engelse, Duitse en Franse versie. Ik hoop dat oprecht dat de uitgever ‘natives’ inzet voor een correcte vertaling.

 

Tot slot vind ik het zeker een waardevol boek. Ik realiseer me echter ook dat dit voor niet iedereen het geval is maar in mijn omgeving hoor ik ook veel positieve verhalen hierover.

 

Daarom de eindconclusie: Als ’t voor jou klopt: ga dan met deze encyclopedie aan de gang …

 

Waardering: 4 uit 5.

 

Van Harte Aanbevolen!

 

Zelf lezen?

 

De Sleutel tot Zelf-Bevrijding

“Levensfilosofie voor een gelukkig en gezond bestaan”

Christiane Beerlandt {1955 ~ 2015}

ISBN: 978 90 758 4932 5 - 17e druk 2018

Uitgegeven door Beerlandt Publications {B}

 

 

© Cees van der Boom  

 

Trotse pa van Joanne, Sietske & Irene

 

Geregistreerd- (RAD) & Gecertificeerd Arbeidsdeskundige (CERT-AD) | Life-coach voor mensen met kanker | MCI Mastercoach | Re-integratiedeskundige | NOLOC erkend Loopbaanprofessional | NOBCO erkend Coach | Storyteller | Spreker | Recensent | Jobcoach | Reiki Master

 

Auteursrecht © Cees van der Boom

 

Overname van {delen van} deze publicatie is

 

uitsluitend mogelijk met uitdrukkelijke toestemming

 

Bewerking cover: Remko van Rijthoven ~ Vormzinnig

 

'De Sleutel tot Zelfbevrijding ~ Christiane Beerlandt | Recensie: © Cees van der Boom | © Bewerking: Remko van Rijthoven ~ Vormzinnig