Over Cees

© Cees van der Boom | © Foto: Foto Baron | © Bewerking: Remko van Rijthoven ~ Vormzinnig
© Cees van der Boom | © Foto: Foto Baron | © Bewerking: Remko van Rijthoven ~ Vormzinnig

Cees van der Boom

 

‘A journey of a thousand miles begins with a single step ...’

 

In 1957 en wel heel specifiek op 26 september ben ik geboren in Monster. Ook wel het “Westland” en “Europa’s Glazen Stad.”

 

Mijn moeder was regelmatig in de glazen kassen te vinden om haar familie te helpen en mijn vader was eigenaar van een winkel in ijzerwaren, gereedschappen en huishoudelijke artikelen in het centrum van Monster. Mijn moeder ondersteunde hem daarin.

 

Enkele maanden voor mijn 5e verjaardag kreeg ik een zusje met het syndroom van Down en ook fysiek behoorlijk ziek. Een ingrijpende verandering in ons leven ... Mijn moeder zorgde volcontinu voor haar en was soms meerdere weken of maanden met haar in het Academisch Ziekenhuis in Leiden.

 

Intuïtief veranderde ik daardoor als mens. Het zorgde ervoor dat ik vanaf dat moment al anders naar mensen keek: ondersteunend & begeleidend; niet overnemend.

 

Hier ligt de basis van mijn kernwaarden die nu mijn missie zijn: oprechte aandacht voor de ander en oordeelloos luisteren …

 

Psychiatrisch Verpleegkundige

 

Als 16-jarige startte ik mijn loopbaan in Psychiatrisch Ziekenhuis Bloemendaal in Den Haag. Eerst als verpleeghulp en later als psychiatrisch verpleegkundige. Wát maakte ik daar veel mee en wát leerde ik daar enorm veel ... 

 

De ‘gevreesde ziekte’

 

Toen ik 21 was kreeg mijn moeder ‘de gevreesde ziekte.’ Zij werd ondersteund door een zeer begripvolle en luisterende ~ maar tegelijk ook machteloze ~ arts. Hij schreef een minuscuul kleine ‘k’ op een groot vel wit papier. In die tijd was het nog een groot taboe om ‘kanker’ voluit te noemen.  

 

Er was veel begrip voor haar en haar situatie, waarvoor ik veel mensen dankbaar en. Tegelijk bemerkte ik ook veel onkunde. ‘Ziekenbezoek’ mondde uit in urenlange visites, want ‘wat zie je er toch goed uit.’ Wat ze niet zagen was dat zij het soms nauwelijks kon opbrengen want het waren onmetelijke krachtsinspanningen ... 

 

Haar ziekbed duurde meer dan een jaar. Ik ging zo veel mogelijk mee naar alle behandelingen en ik heb haar, zeker in het laatst van haar ziekte, intensief verpleegd en verzorgd. Tegen het einde vond ik dat er sprake was van een mensonterende situatie. Palliatieve zorg paste nog niet goed in die tijdsgeest en dat tijdsbeeld. Op haar 54e verjaardag is zij, in 1979, begraven.

 

Heel iets anders

 

Ik besloot om totaal iets anders te gaan doen en startte als loketbeambte bij het toenmalige staatsbedrijf PTT. Serviceverlening had ik hoog in mijn vaandel; dat leidde wel eens tot meningsverschillen met leidinggevenden. Al vrij snel mocht ik toetreden tot de Algemene Reserve; daardoor werkte ik overal-en-nergens en leerde ik het bedrijf van haver-tot-gort kennen. Ik werkte als adviseur loketdiensten, was waarnemend & directeur van postkantoren en verleende assistentie aan de postale recherche, het bedrijfsbureau en bij beurzen en tentoonstellingen.  

 

In 1984 verhuisde ik naar Zwolle. Ik pikte veel signalen op en bemerkte dat er iets heel ingrijpends sudderde. Ik anticipeerde daarop en vroeg studiefaciliteiten aan voor de studie MBO AP/PB (Arbeidsmarktpolitiek & Personeelsbeleid). Tijdens mijn stage in Kampen bij Jeppe Teensma werd de privatisering een feit.

 

In 1990 startte ik als Assistant Personnel Manager bij NEMEF, onderdeel van Black & Decker. Ik leerde veel van Gerard Fritz op het gebied van personeelswerk en nog heel veel meer van Gerrit Hanekamp, Co-Managing Director. Van hem kreeg ik ook vrijwel direct toestemming om te starten met de studie HBO AP/PB.

 

NEMEF was Eigen Risicodrager en Gerrit gaf mij de opdracht om het ziekteverzuim te onderzoeken: “Hoe kunnen we het ziekteverzuim terugdringen en houden we de menselijke maat in ere.” Dat resulteerde in mijn afstudeerscriptie ‘Uit het oog, uit het hart.’ Dankbaar voor zijn vertrouwen rondde ik mijn studie Cum Laude af.

 

Daarna werkte ik als Manager / Directeur Human Resources bij heel diverse organisaties en mocht ik leren van mensen als Rudy Everaert (Nedac Sorbo) en Wim Dees (Royal & SunAlliance).

 

Arbeidsdeskundige en meer ...

 

Zij inspireerden mij en daagden mij uit om steeds op zoek te gaan naar de menselijke kant. Het zorgde ervoor dat ik mij steeds verder specialiseerde tot nu Arbeidsdeskundige, Life Coach voor mensen met Kanker, Re-integratiedeskundige en meer ... {zie mijn LinkedIn profiel}. 

 

Robijn huijs & Zelfregie bij kanker

 

In 2015 startte ik als initiatiefnemer met de voorbereidingen voor een inloophuis voor mensen met kanker en hun naasten & mantelzorgers. In 2016 werd dat een feit: eerst in Assen en later in Meppel.

 

De naam ontleende ik aan de edelsteen Robijn. Die werd beschouwd als ‘de levenssteen die het hart versterkt en kracht teruggeeft.’

 

Ik was {en ben} promotor van Zelfregie bij Kanker. Wat ervaar je als je ziek bent en hoe beleef je dat en wat zijn de gevolgen daarvan. Uit een grote hoeveelheid gesprekken én als mantelzorger van mijn moeder weet en ervaar ik dat de impact enórm en veelomvattend is ... 

 

Daarom vind ik psychosociale zorg zo ontzettend belangrijk. Voor mij ligt de nadruk daarbij op oordeelloos luisteren ~ één van mijn kernwaarden ~ in combinatie met oog voor palliatieve zorg.

 

Voor jou als zieke, maar zéker ook voor jouw naasten en mantelzorgers …

 

Helaas bestaat Robijn huijs niet meer ...

 

Dat was eerst uiterst vervelend en teleurstellend maar ik ben niet iemand die lang bij de pakken neerzit. Het leven zit vol uitdagingen die soms héél spannend zijn maar vormt mij wel tot de persoon wie ik nu ben.

 

Wie ik ben?

 

In de eerste plaats de trotse pa van mijn dochters Joanne, Sietske & Irene!

 

Ook ben ik een mens met een warm hart die integriteit, respect en oordeelloos luisteren hoog in het vaandel heeft staan.

 

Wie ben ik nog meer?

 

Ik ben Geregistreerd Arbeidsdeskundige RAD {SRA} | Gecertificeerd Arbeidsdeskundige CERT-AD {DNV-GL} | Life-Coach voor mensen met kanker | Re-integratiedeskundige | Geregistreerd Coach {NOBCO} | Geregistreerd Loopbaanprofessional & Outplacementbegeleider RL {NOLOC} | Jobcoach | MCI Mastercoach | Storyteller | Spreker | Recensent | Reiki Master

 

Al die kennis en kunde die ik opbouw(de) als professional én als ervaringsdeskundige {en nog steeds actief lerend} zet ik in voor jou!

 

Ik kijk wat je nodig hebt en dan gaan we sámen aan de slag, want …

 

‘A journey of a thousand miles begins with a single step ...’

 

“We nemen je even mee …”

Zij is een vrouw die altijd anderen in de maling neemt. Scherp, adrem en altijd met een vleugje humor. Haar collega’s waarderen haar, want zij is een uitstekende professional en helpt anderen waar nodig. Tóch zijn ze altijd op hun hoede want voor ze het weten neemt zij hen in het ootje …

Lees verder

Kwetsbaarheid als kompas

Marijke Leys verwijst naar Brené Brown en dat het goed is om te durven falen, dat het enkel menselijk is.

Ze besluit om haar kennis op dit thema {Voice Dialogue} op te hangen aan enkele verhalen, omdat die helpend zijn om haar schrijfsels erg levendig te maken en daar haar theoretische kennis in te verweven.

Lees verder

Tussenland

Hoe ga je om met een ‘verpletterende’ diagnose? En hoe als je hoort dat je niet meer kunt genezen?

Jannie Oskam beschrijft dit – en meer – in ‘Tussenland.’ Een aangrijpend én verhelderend boek!

Lees verder