Mijn Expertise

© Cees van der Boom | Ronnie Zeemering
© Cees van der Boom | Ronnie Zeemering

Mijn Expertise

 

“Je expertise is zo breed … Kan {of kun je} dat allemaal wel?”

 

Het is mijn volle overtuiging dat dit wel kan!

 

Het is een bewuste en weloverwogen keuze om een generalistische specialist te zijn.

 

Ik ben Cees van der Boom. In de eerste plaats een trotse pa van Joanne, Sietske & Irene

 

Geregistreerd- (RAD) & Gecertificeerd Arbeidsdeskundige (CERT-AD) | Life-coach voor mensen met kanker | Bedrijfsmaatschappelijk werker | MCI Mastercoach | Re-integratiedeskundige | NOLOC erkend Loopbaanprofessional | NOBCO erkend Coach | Storyteller | Spreker | Recensent | Jobcoach | Reiki Master

 

Ik geloof namelijk ‘heilig’ in zelfregie, autonomie en zelfredzaamheid van mensen. Mensen kunnen véél meer dan ze soms zelf denken. Veel mensen zijn van slag als ze een verpletterende diagnose horen, een scheiding meemaken, ontslag krijgen, of wat dan ook.

 

Wat volgt is maar al te vaak een enorme rollercoaster waar ze ‘ineens’ in terecht komen en waarvan ze de route {en de eindbestemming} niet van kennen. Dat leidt tot onzekerheid en soms ook tot schaamte, tot stress die soms leidt tot chronische stress {met alle gevolgen van dien} en tot existentiële vraagstukken en andere keuzes.

 

Ik geloof er heilig in dat mensen een enorme veerkracht en weerbaarheid hebben. Dát probeer ik aan te wakkeren, aan te moedigen en te begeleiden en te ondersteunen.

 

In mijn dagelijkse praktijk én op basis van de vele persoonlijke verhalen die ik de afgelopen jaren optekende, constateer ik ook dat veel mensen te maken krijgen met veel hulpverleners, schuldhulpverleners, artsen, etc. die alleen vanuit hun expertise en vakgebied kijken en helpen, zonder dat er sprake is van een multidisciplinaire aanpak.

 

Gelukkig is er in de zorg een groeiend besef voor een multidisciplinaire aanpak en dat juich ik van harte toe. Tóch ben ik van mening dat er nog veel werk aan de winkel is! Ik lever daar maar al te graag een bijdrage aan.

 

Voor werkgevers, organisaties en instellingen ben ik inzetbaar als Arbeidsdeskundige, Coach, Life-coach voor mensen met kanker, Bedrijfsmaatschappelijk werker, Re-integratiedeskundige, Loopbaanprofessional en Outplacementbegeleider.

 

Veel medewerkers denken dan: “Je wordt betaald door mijn werkgever dus je zult waarschijnlijk ook alleen maar doen wat hij vraagt.” Mijn antwoord is even helder als simpel: “Nee!”

 

Als arbeidsdeskundige voor de Wet Verbetering Poortwachter ben ik een onafhankelijke onderzoeker die complementair is aan de bedrijfsarts. Die velt een medisch oordeel over je als medewerker en die bepaalt wat je wel en niet kunt. Hij vertaalt dat in een Functionele Mogelijkheden Lijst {FML}.

 

Vervolgens doe ik onderzoek op basis van die FML en kijk ik of je huidige functie nog past bij mijn afweging van belasting en belastbaarheid. Misschien komt daar wel de conclusie uit dat dit niet van toepassing is en dan kijk ik vervolgens naar wat wél kan.

 

Misschien kom ik na de beschouwing van mijn onderzoek wel tot de conclusie dat re-integratie spoor 2 {werk bij een andere werkgever} van toepassing is. Vanuit ethisch oogpunt én om mijn integriteit te waarborgen pak ik nooit de re-integratie 2e spoor op, als ik tot die conclusie kom.

 

Vraagt een werkgever mij om re-integratie 2e spoor op te pakken als Coach, Bedrijfsmaatschappelijk werker, Loopbaanprofessional en/of Outplacementbegeleider, dan doe ik dat wel.

 

Wat áltijd de boventoon voert is de menselijke maat.

 

Wil je mijn inzet? Neem dan contact met mij op …