Rijkspolitie Porsche Event 2023

© Cees van der Boom
© Cees van der Boom

 

Rijkspolitie Porsche Event 2023

 

52 Porsches van de voormalige Algemene Verkeersdienst Rijkspolitie bijeen ...

 

Corps Rijkspolitie

 

Het Corps Rijkspolitie ontstaat bij Koninklijk Besluit van 8 november 1945. In 1958 wijzigt de naam in ‘Korps Rijkspolitie’. Zij krijgt tot taak om de rechtsorde te handhaven in de gemeenten waar geen Gemeentepolitie is.

 

Kees Vogel

 

Onder de bezielende leiding van Kolonel Arie Cornelis {Kees} Vogel – samen met zijn ‘rechterhand’ Jelte van der Heide – start na lange voorbereidingen vanaf 1959 op 1 januari 1962 de Sectie Bijzondere Verkeerstaken {SBV}. In zijn tijd is hij een visionair op het gebied van verkeershandhaving.

 

Wegens interne politieke gronden mocht bij de oprichting de naam binnen het Korps Rijkspolitie geen ‘dienst’ heten en pas op 1 oktober 1969, na zijn bevordering tot Majoor, wijzigt de naam in Algemene Verkeersdienst {AVD}.

 

'De Witte Muizen'

 

© Cees van der Boom

 

Het publiek ziet hen als de ‘bewakers’ van de autosnelwegen in heel Nederland. De eerste Porsches van de Rijkspolitie waren wit, waardoor de politiemensen al gauw de bijnaam ‘de witte muizen’ meekrijgen.

 

Later komen de opvallend reflecterende oranje-witte Porsches op de markt. De Wachtmeesters {de rangen bij de Rijkspolitie zijn anders dan bij de Gemeentepolitie; Wachtmeester is vergelijkbaar met Agent bij de Gemeentepolitie} hebben een (verkeers)handhavende taak en krijgen vanuit de meldkamer vaak de opdracht om naar ongevallen, files of misdrijven te rijden om de verkeersveiligheid te bevorderen.

 

Zij werken ook actief mee om kettingbotsingen te voorkómen, geven eerste hulp, voeren (verkeerstechnische)controles uit en sporen technische gebreken op. Uiteraard zien zij ook veel tijdens de surveillances.

 

'Beter voorkómen dan genezen ...'

 

Op advies van visionair Kees Vogel ligt de kern van hun werkzaamheden op ‘beter voorkómen dan genezen’ en dat leidt vaak tot meningsverschillen met de leiding, die steeds de nadruk legt op het uitschrijven van boetes.

 

Juist door deze visie van Kees Vogel ontstaat er een diep respect bij weggebruikers voor deze ‘witte muizen’ omdat zij als het ware ‘verkeersopvoedend’ werken. Menig weggebruiker ‘schrikt’ als die ‘ineens’ een Porsche in de achteruitkijkspiegel ziet.

 

Zilveren Stuurwiel

 

In 1965 reikt Prins Bernhard het Zilveren Stuurwiel uit aan de Surveillancegroep Autosnelweg {SAS} voor haar uitzonderlijk werk voor de verkeersveiligheid op de auto(snel)wegen. Deze prijs is een beloning voor mensen en organisaties die bijzondere prestaties leveren op het gebied van automobilisme en de SBV krijgt deze prijs voor haar inspanningen voor de verkeersveiligheid. Saillant detail is overigens dat Kees Vogel deze prijs ‘kwijtraakte.’

 

Kees Vogel krijgt van de leiding opnieuw opdracht om er bij de verschillende landgroepen op aan te dringen om bekeuringen uit te schrijven. Dat druist in tegen zijn visie omdat hij juist zo veel mogelijk contact wil maken met het publiek.

 

Enfin: opdracht is opdracht en hij nummert een bonnenboek eigenhandig zo’n 500 bekeuringen verder wat zijn baas hem niet in dank afneemt maar dankzij Willem Hendrik van Ballegoijen de Jong, die men later als ‘de peetvader van de Porsches’ beschrijft, blijft Kees actief.

 

'Dan rijden jullie maar 100 ...'

 

In 1988 neemt Kees Vogel afscheid van de politie en neemt Kolonel Cees Doornhein zijn taken over. Tijdens het Rijkspolitie Porsche Event hoor ik nog diverse verhalen van Wachtmeesters over hem en zijn visie. De snelheid op de auto(snel)wegen is dan 100 km/u en Cees vindt dan dat de Porscherijders diezelfde snelheid maar moeten aanhouden.

 

© Cees van der Boom

 

Opperwachtmeester Fred Dröge vindt dat maar niets, zo zegt hij nu nog enigszins verbolgen: ‘Surveilleren is zien en vooruitzien. Als je achter een auto blijft ‘plakken’ dan zie je niets.’

 

Let ook even op een groots detail: Fred Dröge is ook goudsmid en hij maakt bijzondere creaties; let maar eens op zijn stropdas (limited edition) ...

 

Opperwachtmeester Jan de Winter vult aan: ‘Vóórdat je op de Porsche mocht rijden, kregen wij meerdere en intensieve rijopleidingen. Wij waren bijna ‘coureur’ voordat je daadwerkelijk werd ingezet …’

 

© Cees van der Boom

 

Wederzijds respect

 

Na zijn pensionering blijft Kees Vogel de verkeersperikelen in Nederland nauwgezet volgen en heeft hij meer en meer kritiek op Landelijk Verkeersofficier mr. Jacobus {Koos} Spee, die een ‘zero tolerance-beleid voert en alleen maar ‘flitst’ en ‘bekeurt.’ Hij vindt dat justitie en politie het spoor bijster zijn en is van mening dat de politie alleen maar bezig is met een klopjacht op hardrijders.

 

Hij vindt het ergerlijk dat het wederzijdse respect plaatsmaakte voor bekeuringen: ‘Oranje pothelm, lange witleren jas en keurig gepoetste bolide,’ en ‘Eerst netjes voorstellen als je iemand aanhoudt.’ In zijn optiek is wederzijds respect de toverformule en dat leidt tot respect bij de weggebruikers voor de politie Porsches en haar bemanning …

 

Uiteindelijk moesten de Porsches verdwijnen omdat die volgens de rekenmeesters van het Ministerie van Financiën te kostbaar zouden zijn. ‘Gesloten’ auto’s komen daarvoor in de plaats; iets dat nog steeds een bron van ergernis is als ik de verhalen van de oud-dienders beluister: ‘Het contact met het publiek is compleet weg. Als ik nu nog in een Porsche rijd, dan zie ik nog steeds duimpjes omhooggaan … Met onze open kap waren wij zichtbaar voor iedereen en zeer benaderbaar …’

 

In totaal maakte de Algemene Verkeersdienst gebruik van 509 Porsches en er zijn nog steeds Porsches bewaard, zoals tijdens dit event blijkt.

 

© Cees van der Boom

 

'Bijna ...'

 

Jammer is dat niet één ‘oud’-Porscherijder er één in bezit heeft, alhoewel dat bijna wel zo was. Eén wachtmeester kon een oude Politie Porsche kopen voor 13.000 gulden. Samen met zijn vrouw maakt hij samen met zijn vrouw een lange rit maar na afloop concludeert hij dat hij de Porsche niet koopt. ‘Ik had pijn aan mijn rechterbeen van het omhooghouden van het gaspedaal … In mijn tijd reden wij snel, zeer snel … en nu moet ik steeds kijken naar de snelheidsmeter en de snelheid op 100 houden …’

 

Saillant detail is dat diezelfde Porsche later werd verkocht voor 130.000 gulden …

 

Organisatoren

 

De organisatie van dit Rijkspolitie Porsche Event is in handen van Chris Kruizinga, Alinda Kruizinga, Mark Wegh en Frans Zuiderhoek. Tóp en absoluut voor herhaling vatbaar (en niet pas over een x-aantal jaar, naar ik hoop …).

 

Wat ik heel bijzonder vind en ook zéker waardeer, is dat er investeerders zijn, zoals Chris en Alinda Kruizinga, die de meerwaarde van de Politie Porsches zien en daarmee het culturele erfgoed van de Algemene Verkeersdienst in stand houden. Chris en Alinda hebben inmiddels een indrukwekkende verzameling …

 

Ik hoor meerdere investeerders zeggen dat zij ettelijke duizenden euro’s investeerden om de Politie Porsches te onderhouden, waar nodig te restaureren, etc. Ik vind dat mooi!!!

 

Kritische kanttekening ...

 

Wat ik dan wel weer jammer vind en dat is dan ook mijn enige kritische kanttekening: Wát maakt dat deze eigenaren soms letterlijk duizenden (!) euro’s investeren en er álles aan doen om de Politie Porsches in ere te houden en tegelijk nauwelijks tot geen aandacht lijken te schenken aan de ‘officiële’ kleding die bij de AVD hoort en passend is c.q. zou moeten zijn?!?

 

© Cees van der Boom

 

Wat ik namelijk zie is letterlijk een ‘ratjetoe’ aan combinaties: een originele witte jas met een T-shirt of een overhemd met een veel te kleine kraag of zelfs niets daaronder; een originele witte jas die wordt gedragen op een spijkerbroek; een originele witte jas met de rangonderscheidingstekens van een opperwachtmeester en een pet van een dirigerend officier )’t zit ‘m in de details 😉 ); en veel meer – in mijn ogen – bizarre combinaties. Voor mij dan weer een gemiste kans …

 

Mijn oproep is dan ook dat als je zó veel investeert in het in stand houden van dit prachtige culturele erfgoed, dat je dan ook investeert in passende kleding en daarmee ook het uniform in ere houdt en recht doet aan historie van de Rijkspolitie en de vele politiemensen die bij de AVD werkten …

 

Dus: officiële witte jas met een juiste combinatie van rangtekens op de uniformjas en de uniformpet, wit overhemd, zwarte stropdas (of bijvoorbeeld een onderscheidende stropdas met het logo van de Rijkspolitie), juiste uniformbroek en schoenen ... Als je alles in ere wilt houden, doe het dan ook goed, is mijn oproep …

 

Volgend event ?!?

 

Ik kijk alweer uit naar een volgend evenement maar weet ook dat ik daar nog wel even op moet wachten … Veel investeerders zijn bijzonder zorgzaam op hun bezit en schorsen de motorrijtuigenbelasting gedurende de wintermaanden en dat respecteer ik …

 

Tips voor volgende evenementen?!?

 

Ik houd mij warm aanbevolen!!!

© Cees van der Boom

 

© Cees van der Boom

 

 

© Cees van der Boom

 

© Cees van der Boom

 

© Cees van der Boom

 

© Cees van der Boom

 

© Cees van der Boom

 

© Cees van der Boom

 

© Cees van der Boom

 

© Cees van der Boom

 

© Cees van der Boom

 

© Cees van der Boom

 

© Cees van der Boom

 

© Cees van der Boom

 

© Cees van der Boom

 

© Cees van der Boom

 

© Cees van der Boom

 

© Cees van der Boom

 

© Cees van der Boom

 

© Cees van der Boom

 

© Cees van der Boom

 

© Cees van der Boom

 

© Cees van der Boom

 

© Cees van der Boom

 

© Cees van der Boom 

 

Trotse pa van Joanne, Sietske & Irene

 

Arbeidsdeskundige | Politiefotograaf | Recensent | Spreker | Storyteller

 

Eerder werkzaam als: | Psychiatrisch Verpleegkundige | Politiefotograaf Gemeentepolitie Den Haag & Rijkspolitie District Den Haag | Manager en Directeur HRM | Life-Coach voor mensen met kanker | Re-integratiedeskundige | NOBCO erkend Coach en MCI Mastercoach | NOLOC erkend Loopbaanprofessional & Outplacementbegeleider | Bedrijfsmaatschappelijk werker | Jobcoach |

 

 

Auteursrecht © Cees van der Boom

Overname van {delen van} deze publicatie is

uitsluitend mogelijk met uitdrukkelijke toestemming

 

 

© Cees van der Boom

 

© Cees van der Boom

 

© Cees van der Boom

 

© Cees van der Boom

 

© Cees van der Boom

 

© Cees van der Boom

 

© Cees van der Boom

 

© Cees van der Boom

 

© Cees van der Boom

 

© Cees van der Boom

 

© Cees van der Boom

 

© Cees van der Boom

 

© Cees van der Boom

 

© Cees van der Boom

 

© Cees van der Boom

 

© Cees van der Boom

 

© Cees van der Boom

 

© Cees van der Boom

 

© Cees van der Boom

 

© Cees van der Boom

 

© Cees van der Boom

 

© Cees van der Boom

 

© Cees van der Boom

 

© Cees van der Boom

 

© Cees van der Boom

 

© Cees van der Boom

 

© Cees van der Boom

 

© Cees van der Boom

 

© Cees van der Boom

 

© Cees van der Boom

 

© Cees van der Boom

 

© Cees van der Boom

 

© Cees van der Boom

 

© Cees van der Boom

 

© Cees van der Boom

 

© Cees van der Boom

 

© Cees van der Boom

 

© Cees van der Boom

 

© Cees van der Boom

 

© Cees van der Boom

 

OPROEP

 

Tijdens het Rijkspolitie Porsche Event was het behoorlijk druk en gezellig.

 

Graag kom ik (persoonlijk) in contact met politiemensen die tijdens hun politieloopbaan daadwerkelijk in de Rijkspolitie Porsches actief waren, om verhalen en anekdotes op te tekenen en vast te leggen.

 

Kan jij mij hiermee helpen?!?

 

Vul dan alsjeblieft de contactpagina in (vanwege exorbitant (!!!) veel reclame, onzinberichten, etc. zie ik helaas de noodzaak om met deze contactpagina te werken en vermeld ik géén e-mailadres op mijn website) of stuur een persoonlijk bericht via Social Media.

 

Aanvullende vraag:

 

Op de foto's op Social Media zag ik dat in het 'gereserveerde' gedeelte ook 'Blik op de weg-agent' Rob Coobs aanwezig was. Helaas zag ik dat pas later ...

 

Graag zou ik ook met hem contact willen, dus ... als je iets van contactgegevens weet?!?