Wegwijs in de WIA

Hoe vind je moeiteloos de weg in het doolhof van de WIA?!?

Na een ziekmelding krijgt de zieke eerst te maken met een casemanager en een bedrijfsarts van een ARBO-dienst. Wat gebeurt er als de zieke bijna 104 weken ziek is?!? Dan kan de zieke een WIA-uitkering ‘claimen’ { de WIA is een werknemersverzekering } en waar krijg je mee te maken bij UWV SMZ?!?

Lees meer

Empathie in de spreekkamer

‘Empathie in de spreekkamer …’

Kan dat nog wel?!?

Is dat nog wel van deze tijd?!?

Frans Derksen neemt je mee in de wereld van de AIOS Huisartsengeneeskunde.

Hij betoogt dat empathie een wezenlijk onderdeel is tijdens de arts-patiëntcommunicatie …

Ik ben van mening dat dit boek ten dienste staat van een aanzienlijk grotere doelgroep …

Lees meer